ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΑΝΩΔΕΡΜΑ: ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΠΕΛΜΑ: ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΣΟΛΑ: ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ